Polityka prywatności

1.Cel niniejszej polityki prywatności
PUCA JEWELS SRL wykorzystuje informacje uzyskane dzięki interakcjom między PUCA JEWELS SRL, użytkownikiem i innymi klientami, a także z niektórymi osobami trzecimi, jako narzędzie służące osiągnięciu celu zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług.
PUCA JEWELS SRL szanuje prawo do prywatności odwiedzających i użytkowników internetowych PUCA JEWELS SRL Club i eStore i uznaje znaczenie ochrony informacji o nich zgromadzonych.Z tego powodu PUCA JEWELS SRL ustanowiła procedury zapewniające odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi użytkowników.Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat rodzaju zebranych danych, celu, w jakim są one gromadzone, wykorzystania informacji, sposobu ich zarządzania, osób, do których są przekazywane, oraz dostępnych dla Ciebie wyborów dotyczących korzystania z Twoich informacji.
Wizyta na stroniehttp://www.mokkeyes.comUżytkownik akceptuje informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, Warunkach i Warunkach PUCA JEWELS SRL, informacjach cookie PUCA JEWELS SRL oraz wszelkich innych dokumentów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.Niniejsza Polityka prywatności określa podstawę przetwarzania przez PUCA JEWELS SRL wszelkich informacji zebranych przez użytkowników lub dostarczonych przez samych użytkowników.Przeczytaj uważnie następujące informacje, aby zrozumieć stanowisko PUCA JEWELS SRL oraz zastosowane praktyki w odniesieniu do informacji o użytkownikach i ich wykorzystania.
Niektóre części niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie w szczególności do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z ich wykorzystaniem stron internetowych i usług (np. PUCA JEWELS SRL Club i eStore PUCA JEWELS SRL);Aby móc korzystać z takich stron internetowych i usług, użytkownicy muszą zarejestrować się w PUCA JEWELS SRL.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących prywatności lub jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe udostępniłeś PUCA JEWELS SRL, możesz w każdej chwili skontaktować się z PUCA JEWELS SRL.Informacje na temat sposobu skontaktowania się z PUCA JEWELS SRL znajdują się w sekcji „Informacje kontaktowe”.

Dwa.Odpowiedzialny za ochronę informacji o użytkownikach
PUCA JEWELS SRL określa cele i sposoby przetwarzania danych użytkowników.

Trzy.Jakie dane osobowe są gromadzone
Wszystkie działania PUCA JEWELS SRL opierają się na ścisłych zasadach etycznych i wymogach prawnych; PUCA JEWELS SRL zobowiązuje się chronić prywatność użytkowników odwiedzających swoje strony oraz wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji (mobilnych).Z tego powodu sposób, w jaki PUCA JEWELS SRL gromadzi i przechowuje informacje, zależy od sposobu korzystania ze strony internetowej i jej usług.
3.1 Dane gromadzone poprzez interakcje z użytkownikami
Na stronach internetowych i na aplikacjach (mobilne) PUCA JEWELS SRL można wykorzystać różne technologie do ich ulepszenia, zwiększenia ich intuicji, efektywności i bezpieczeństwa.Takie technologie mogą prowadzić do automatycznego gromadzenia danych przez PUCA JEWELS SRL lub osoby trzecie działające w jego imieniu.Przykładami takich technologii są pliki cookie, pliki flash i usługi Web Analytics.
3.1.1. Ścieżka danych
Gdy użytkownik odwiedza jedną ze stron internetowych PUCA JEWELS SRL, dane są wysyłane z jego przeglądarki do PUCA JEWELS SRL.Dane te umożliwiają optymalizację usług oferowanych przez PUCA JEWELS SRL oraz poprawę doświadczenia użytkownika na jego stronach internetowych i aplikacjach.Dane są automatycznie gromadzone i przechowywane przez PUCA JEWELS SRL lub przez osoby trzecie działające w jego imieniu.
PUCA JEWELS SRL może gromadzić informacje na temat komputera używanego przez użytkownika do zarządzania systemem i do zgłaszania zbiorczych informacji w celu przeprowadzenia analizy rynku wewnętrznego.Są to statystyki dotyczące działań i zwyczajów nawigacyjnych użytkowników PUCA JEWELS SRL.W szczególności takie dane mogą obejmować:
Adres IP osoby odwiedzającej,
ii) datę i godzinę wizyty;
URL referencyjny (strona, z której gość został zgłoszony),
strony odwiedzone na stronie internetowej PUCA JEWELS SRL,
Informacje o używanej przeglądarce (typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).

Ciasteczko 3.1.2
Pliki cookie są wykorzystywane na stronie internetowej PUCA JEWELS SRL.Przeczytaj informacje na temat plików cookie dla dalszych informacji i informacji o prywatności producentów narzędzi do analizy WWW lub wtyczek zintegrowanych z witrynami PUCA JEWELS SRL.
3.2 Dane dostarczone przez użytkowników
Oprócz danych gromadzonych automatycznie, PUCA JEWELS SRL przetwarza również dane dostarczone przez tych samych użytkowników.Dane te obejmują, ale nie ograniczają się do:
Dane osobowe identyfikujące użytkownika, takie jak dane kontaktowe, nazwisko i nazwisko, adres rozliczenia i wysyłki, data urodzenia, numer telefonu, numer faksu, karta kredytowa lub dane debetowe.Jeśli udostępniasz dane osobowe innego użytkownika, musisz mieć pewność, że jesteś upoważniony do udostępniania tych informacji PUCA JEWELS SRL.
informacje dostarczone w momencie rejestracji w celu rejestracji na stronie internetowej, w tym adres e-mail,
Informacje dostarczone przez użytkownika podczas uczestnictwa w sponsorowanym konkursie lub promocji
Informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem osób trzecich, takich jak Facebook,
Informacje przesłane lub udostępnione przez użytkownika na stronie za pomocą usług PUCA JEWELS SRL,
Jeśli użytkownik stworzył profil online, preferencje i interesy przechowywane na jego profilu
Jeśli wystąpiłe ś o ponowne skontaktowanie się w sprawie produktów dodanych do torby na zakupy w e-store, adres e-mail podany w tym kontekście
Jeśli skontaktujesz się z PUCA JEWELS SRL, PUCA JEWELS SRL może śledzić korespondencję
Jeśli skontaktujesz się z PUCA JEWELS SRL w celu zgłoszenia problem ów ze stroną lub w celu pomocy technicznej lub handlowej, PUCA JEWELS SRL może śledzić korespondencję lub rozmowę.
PUCA JEWELS SRL może również zwrócić się do użytkownika o dobrowolną odpowiedź na badania wykorzystywane do celów badawczych.Wszystkie te dane charakteryzują się faktem, że ten sam użytkownik dostarczył informacje niezależnie.PUCA JEWELS SRL wykorzystuje te informacje do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się o zmianę jego danych osobowych i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu (zob. paragraf 6).

Cztery.Jak korzystać z zebranych danych
PUCA JEWELS SRL może wykorzystywać informacje użytkownika w następujący sposób:
Aby zapewnić, że treść strony internetowej PUCA JEWELS SRL jest prezentowana w najbardziej skuteczny sposób dla użytkownika i jego komputera,
i) z powodów związanych z zamówieniem dokonanym przez użytkownika, np. w celu poinformowania go o stanie zamówienia lub dostawy, w celu zaspokojenia jego żądań, udzielenia odpowiedzi na jego pytania dotyczące produktów, udzielenia pomocy w zlokalizowaniu najbliższego sklepu, dopełnieniu zamówienia,przetwarzanie płatności kartą lub udzielanie pomocy handlowej.PUCA JEWELS SRL może wykorzystywać dane użytkownika do oceny jego wiarygodności kredytowej, transakcji, dla której wykorzystuje strony trzecie,
i) sprawdzanie to żsamości użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie złożone wnioski, jak również rozpatrywanie jego wniosków i świadczenie jak najlepszej usługi;
W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy między PUCA JEWELS SRL a użytkownikiem,
W celu umożliwienia użytkownikowi uczestniczenia w interaktywnych funkcjach PUCA JEWELS SRL, jeśli tego pragnie,
ii) informowanie użytkownika o wszelkich zmianach wprowadzonych w usługach, warunkach, zasadach i zasadach PUCA JEWELS SRL i/lub dostarczanie wszelkich innych informacji administracyjnych;
Aby zarządzać rejestrami PUCA JEWELS SRL,
W celu zachowania wszelkich list życzeń i umożliwienia im dzielenia się nimi z innymi,
W celu umożliwienia użytkownikowi tworzenia i ratowania swojej biżuterii,
Aby umożliwić użytkownikowi wysyłanie e-maili do innych poprzez funkcjonalność "tell a friend",
Aby dostosować treść do użytkownika na stronach PUCA JEWELS SRL i dostarczyć użytkownikowi zindywidualizowane oferty,
Aby przypomnieć użytkownikowi, że załadował jeden lub więcej produktów PUCA JEWELS SRL do swojej torby na zakupy w e-sklepie, bez sfinalizowania zakupu, możliwość zakończenia transakcji poprzez połączenie z e-store,
ii) zapobiegania nieupoważnionemu wykorzystaniu lub nadużyciom finansowym lub ich wykrywania;
Za jego wyraźną zgodą PUCA JEWELS SRL może skontaktować się z użytkownikiem za pomocą dostarczonych przez niego wiadomości (np. papier, e-mail, SMS, telefon lub inne media elektroniczne) w celu marketingu, reklamy lub przeprowadzania badań.Obejmuje to na przykład informacje na temat produktów PUCA JEWELS SRL, działalności e-commerce, specjalnych ofert i promocji, a także informacje na temat godzin otwarcia i działalności lokalnych sklepów.Aby móc skontaktować się z użytkownikiem i zapewnić mu interesujące informacje, ogólne współdziałanie użytkownika z PUCA JEWELS SRL (na przykład jego zachowanie w zakupach w e-sklepach, w fizycznych sklepach PUCA JEWELS SRL, jego wykorzystanie programów lojalnościowych, jego osądy i recenzje produktów,Historia kontaktów z obsługą klienta, wyniki kliknięć na biuletynach i ich otwarcie, jego zachowanie podczas przeglądania (śledzenie stron internetowych), rodzaj biuletynu, do którego się zapisał, jego udział w promocjach i wydarzeniach, jego interakcje i wykorzystanie aplikacji mobilnych) zostaną przeanalizowane i wykorzystanew połączony sposób.PUCA JEWELS SRL może wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingu, reklamy i prowadzenia badań.Sekcja 6 zawiera informacje na temat praw użytkowników, takie jak odmowa zgody lub poprawianie danych osobowych.
Dane osobowe dostarczone przez użytkownika będą wykorzystywane przez PUCA JEWELS SRL przez okres nieprzekraczający terminu, który może by ć również nieograniczony.

Pięciu.Ujawnienie informacji
Jednym z podstawowych zasad PUCA JEWELS SRL jest staranne i poufne przetwarzanie danych.PUCA JEWELS SRL nie ujawni Twoich danych osobom trzecim innym niż te zawarte w niniejszej Polityce Prywatności bez Twojej zgody.Jeżeli wymaga tego prawo, dane użytkownika mogą by ć ujawniane osobom trzecim.
PUCA JEWELS SRL może korzystać z usług dostawców usług i przetwarzania danych działających w imieniu PUCA JEWELS SRL.Usługi obejmują usługi hostingowe i serwisowe, analizy, wiadomości e-mail, dostawy, zarządzanie transakcjami w odniesieniu do płatności, weryfikację wypłacalności i adresy itp.Takie osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych wymaganych w szczególności do wykonywania swoich usług.Usługodawcy i przetwarzający dane są umownie zobowiązani do zachowania jak największej poufności informacji.Nie są one umownie upoważnione do wykorzystywania danych w sposób inny niż wymagany.Podjęto wszelkie środki w celu zapewnienia, aby dostawcy usług i przetwórcy danych działający w imieniu PUCA JEWELS SRL pracowali nad ochroną poufności danych użytkowników.
W niektórych przypadkach możliwe jest, że PUCA JEWELS SRL anonimowo przekazuje swoim partnerom dane osobowe.Dane osobowe mogą obejmować informacje takie jak liczba odwiedzających stronę internetową lub (mobilne) aplikacje w danym okresie czasu.
Wszelkie informacje udostępnione lub rozpowszechnione przez użytkownika poprzez interakcję z PUCA JEWELS SRL (np. dane osobowe zawarte w zdjęciach, opowieściach, komentarzach i udostępnionych filmach) staną się domeną publiczną i mogą by ć dostępne dla odwiedzających strony oraz dla ogółu społeczeństwa.
PUCA JEWELS SRL może ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli są Państwo do tego zobowiązani w celu spełnienia określonych zobowiązań prawnych lub żądań od sądów lub innych właściwych podmiotów; do wdrożenia lub zastosowania polityki prywatności PUCA JEWELS SRL i innych umów; do ochrony praw, własności, prywatnościbezpieczeństwa PUCA JEWELS SRL, ich pracowników, klientów itp.Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami w celu zwalczania nadużyć finansowych i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Sześć.Prawa użytkownika
Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe PUCA JEWELS SRL na stronach internetowych PUCA JEWELS SRL lub innych kanałach całkowicie dobrowolnie.Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na przekazanie żądanych informacji, może on nie mieć kilku korzyści zastrzeżonych dla klientów.W niektórych przypadkach tylko ci, którzy dostarczyli PUCA JEWELS SRL niezbędne dane osobowe, będą mogli zamawiać produkty, korzystać z określonych usług i korzystać z działań i ofert dostępnych na stronach internetowych oraz na (mobilnych) aplikacji PUCA JEWELS SRL.PUCA JEWELS SRL oferuje, w zależności od okoliczności, kilka opcji, aby pomóc użytkownikowi w utrzymaniu kontroli nad jego danymi.Oferowane opcje mogą obejmować wyświetlanie i modyfikację danych internetowych.Możesz również anulować rejestrację z usług, usunąć konta użytkownika lub otrzymywać informacje o przechowywanych danych.
Użytkownik ma prawo zwrócić się do PUCA JEWELS SRL, aby nie przetwarzała swoich danych osobowych z powodów marketingowych.Przed gromadzeniem danych PUCA JEWELS SRL poinformuje Państwa, czy zamierzają Państwo wykorzystać swoje dane w tym celu lub czy zamierzają ujawnić te informacje osobom trzecim w tym celu.Użytkownik może zdecydować o zakazie takiego korzystania z danych poprzez wyeliminowanie niektórych pól w modułach stosowanych przez PUCA JEWELS SRL do gromadzenia danych.Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do kontaktu z PUCA JEWELS SRL, pisząc doinfo@pucaklejnots.comStrona internetowa PUCA JEWELS może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych sieci partnerskich i partnerskich.Jeśli zastosujesz się do linku do jednej z tych stron internetowych, powinieneś pamiętać, że strony te stosują swoją politykę prywatności, a PUCA JEWELS SRL nie ponosi odpowiedzialności za ich politykę.Przed przekazaniem im ich danych osobowych należy sprawdzić dane osobowe tych stron internetowych.
6.1 Prawo sprzeciwu i odwołania
Emaile PUCA JEWELS SRL wysyłane do użytkownika, które zawierają, na przykład, newsletter lub komercyjne treści, również oferują możliwość anulowania ich odbioru, zgodnie z instrukcjami podanymi w e-mailu.Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych e-maili od PUCA JEWELS SRL, wystarczy kliknąć na ten link i PUCA JEWELS SRL nie wyśle wiadomości e-mail do użytkownika.
Jeżeli nie chcesz, aby Twoje zachowanie zostało wykryte i ocenione podczas korzystania ze strony internetowej lub z (mobilnego) programu PUCA JEWELS SRL, możesz wybrać, aby nie uczestniczyć w zbieraniu danych dla usług Web Analytics, jak przedstawiono poniżej w pkt 11.
Jeśli chcesz, możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych i ofert w ogóle, w tym papieru, e-maila, SMS, telefonu lub innych środków elektronicznych, pisząc na adres e-mailinfo@pucaklejnots.com
Jedynym sposobem na zaprzestanie odbierania innych rodzajów wiadomości, takich jak powiadomienia o utrzymaniu lub powiadomienia administracyjne, jest usunięcie Twojego konta, ponieważ te wiadomości są obowiązkowe dla każdego konta użytkownika oraz dla jego wykorzystania stron internetowych i aplikacji (mobilnych) PUCA JEWELS SRL.Możesz usunąć swoje konto pisząc e-mail doinfo@pucaklejnots.comniespójne 160;
6.2 Prawo do żądania informacji
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych.Napisząc do PUCA JEWELS SRL (pod podanym adresem) można uzyskać szczegółowe informacje na temat posiadanych przez PUCA JEWELS SRL informacji i celu, w jakim są przechowywane.PUCA JEWELS SRL przekaże te informacje użytkownikowi w ciągu czterdziestu dni od złożenia wniosku, podczas gdy normalne przetwarzanie będzie trwało między czasem złożenia wniosku a czasem udzielenia odpowiedzi.Dla tych informacji użytkownik może zostać obciążony rozsądną opłatą (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych).
6.3 Prawo do wnioskowania o korekty
Użytkownik ma prawo żądać korekty, integracji, usunięcia lub zablokowania przechowywanych danych osobowych.W ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku PUCA JEWELS SRL poinformuje Państwa, czy i w jakim zakresie spełni on Państwa prośbę.Jeśli PUCA JEWELS SRL nie mogła spełnić żądania użytkownika, to jednak poda uzasadnienie.

Siedmiu.Bezpieczeństwo informacji i integralność danych
PUCA JEWELS SRL podejmuje działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym i bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych w sieci oraz przed wszelkimi formami bezprawnego przetwarzania iDo niczego.
PUCA JEWELS SRL wykorzystuje procesory danych osób trzecich do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.Wszystkie osoby trzecie, które korzystają z przetwarzania danych przez PUCA JEWELS SRL, będą obsługiwać przetwarzanie danych osobowych użytkownika wyłącznie na podstawie instrukcji dostarczonych przez PUCA JEWELS SRL i będą umownie zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych procedur bezpieczeństwa podczas zarządzania danymi osobowymiużytkowników.
7.1.Bezpieczne przechowywanie informacji
PUCA JEWELS SRL może wykorzystywać partnerów handlowych stron trzecich do gromadzenia danych osobowych w jej imieniu.W takich przypadkach osoby trzecie będą podlegać umowom o poufności i zostaną poinstruowane przez PUCA JEWELS SRL do pełnego przestrzegania polityki prywatności PUCA JEWELS SRL.Jeśli PUCA JEWELS SRL podała użytkownikowi lub użytkownik wybrał has ło, które pozwala mu na dostęp do niektórych części swojej strony, użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie poufnością hasła.PUCA JEWELS SRL zwraca się do użytkowników o nieudzielenie się hasłem z innymi.
Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne.Chociaż PUCA JEWELS SRL do łoży wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych przez użytkowników na stronę internetową PUCA JEWELS SRL; transmisja danych jest zagrożona i niebezpieczna dla użytkowników.Po otrzymaniu informacji o użytkowniku PUCA JEWELS SRL użyje rygorystycznych procedur bezpieczeństwa i zabezpieczeń, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu.

Osiem.Sieć społeczna
Strona internetowa i (mobilne) aplikacje PUCA JEWELS SRL dostarczają użytkownikowi kilka dodatkowych komponentów społecznych dla różnych sieci społecznych.Jeśli podczas wizyty na jednej z tych portali społecznościowych lub (mobilnych) aplikacji PUCA JEWELS SRL, strona internetowa sieci społecznej może dodać te informacje do profilu.W przypadku interakcji użytkownika z jednym z dodatkowych komponentów społecznych, informacje te zostaną przekazane na stronę internetową sieci społecznej.Jeśli nie chcesz takiego transferu danych, będziesz musiał opuścić sieć społeczną przed wejściem na jedną ze stron internetowych lub aplikacji (mobilnych) PUCA JEWELS SRL.
PUCA JEWELS SRL nie ma wpływu na gromadzenie danych lub transfer danych za pośrednictwem dodatkowych komponentów społecznych.Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przekazywania danych osobowych, praw użytkowników oraz sposobu uzyskania wymaganej konfiguracji prywatności można znaleźć w tych portalach społecznościowych.
Ponadto, w celu poprawy własnego doświadczenia użytkownika i jego marki, dane użytkownika mogą być przekazywane stronie trzeciej (np.Facebook) do przetwarzania w ramach przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych.
Adres:http://www.facebook.com/niespójne 160;
Napisy:http://www.facebook.comniespójne 160;
Google +:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/niespójne 160;

Dziewięć.Usługi lokalizacyjne
W niektórych swoich aplikacjach PUCA JEWELS SRL oferuje usługi lokalizacyjne, takie jak Google Maps.Jeśli używasz takich aplikacji (mobilnych), możesz otrzymywać informacje o swojej obecnej lokalizacji (np. sygnały GPS wysyłane przez urządzenie mobilne) lub informacje, które mogą by ć użyte do zbliżenia się do lokalizacji.Zazwyczaj można włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki.

Dziesięć.Google Web Analytics
Usługi analiz internetowych na stronie internetowej i na (mobilnych) aplikacjach PUCA JEWELS SRL są świadczone przez Google (Google)http://www.coolutils.com(b)Oznacza to, że odwiedzając stronę internetową lub aplikacje (mobilne) PUCA JEWELS SRL, pliki cookie Google będą przechowywane na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym, z wyjątkiem przypadków, gdy ustawienia przeglądarki nie pozwalają na korzystanie z takich plików cookie (patrz instrukcja informacji o ciasteczkach PUCA JEWELS SRL).Oznacza to również, że podczas wizyty na stronie internetowej lub (mobilnej) aplikacji PUCA JEWELS SRL, dane Web Analytics przedstawione w paragrafie 2 powyżej, w tym "dane z strumienia kliknięć", dane z "nadajnika internetowego i linków do śledzenia" oraz informacje przechowywane w Google cookies, zostaną przesłane do Google w celu analizy dla i w imieniuprzez PUCA JEWELS SRL.Jeśli użytkownik stworzył profil online na stronie internetowej lub w (mobilnej) aplikacji PUCA JEWELS SRL i uzyskał dostęp do profilu, unikatowy numer identyfikujący swój profil jest również wysyłany do Google, tak aby dane z Web Analytics odpowiadały temu profilowi.Google działa jako agent PUCA JEWELS SRL, co oznacza, że tylko PUCA JEWELS SRL określa cele, dla których dane są wykorzystywane, i że Google nie ujawni informacji żadnej osobie trzeciej (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie lub jakimkolwiek nakazie sądowym).Z punktu widzenia prywatności oznacza to, że PUCA JEWELS SRL jest "kontrolerem" i google "komputerem".

11.Technologie reklasyfikacji
Strona internetowa i (mobilna) aplikacja PUCA JEWELS SRL wykorzystują technologie przedefiniowania.Dzięki tym technologiom PUCA JEWELS SRL może reklamować swoje produkty na stronach partnerskich bezpośrednio odwiedzającym, którzy są już zainteresowani sklepem lub produktami PUCA JEWELS SRL.PUCA JEWELS SRL uważa, że wyświetlanie zindywidualizowanej i ukierunkowanej na użytkownika reklamy jest bardziej interesujące dla klientów PUCA JEWELS SRL niż wyświetlanie reklam, z którymi nie mają żadnych osobistych powiązań.
PUCA JEWELS SRL współpracuje również z innymi firmami, które korzystają z technologii redefiniowania i mogą zapewnić reklamę w jej imieniu w Internecie.Przedsiębiorstwa te mogą gromadzić informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronach internetowych i (mobilnych) aplikacji PUCA JEWELS SRL oraz ich interakcji z jej komunikacją, w tym reklamą.
Odświeżające technologie analizują pliki cookie użytkowników i wyświetlają reklamy w oparciu o ich wcześniejsze zachowanie przeglądania.Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w paragrafie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Dwanaście.Informacje kontaktowe
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub oświadczenia o prywatności PUCA JEWELS SRL prosimy o kontakt z PUCA JEWELS SRL.Powtarzam:
Napisz e-mail do obsługi klientainfo@pucaklejnots.comniespójne 160;
lub zadzwonić do obsługi klienta PUCA JEWELS SRL do numeru 333 5961272

Trzynaście.Zmiany do niniejszego obwieszczenia
PUCA JEWELS SRL zobowiązuje się przestrzegać podstawowych zasad prywatności i ochrony danych.W tym celu PUCA JEWELS SRL regularnie przegląda swoją politykę prywatności, aby stale ją uaktualniać i stale szanować zasady prywatności i ochrony danych.Niniejsza Polityka prywatności może by ć zmieniana od czasu do czasu, aby nadążyć za nowymi zmianami i możliwościami oferowanymi przez Internet i zawsze być zgodna z obowiązującym prawodawstwem.Wszelkie istotne zmiany będą reklamowane na stronie internetowej PUCA JEWELS SRL wraz z zaktualizowaną wersją Polityki Prywatności.Wszelkie przyszłe zmiany polityki prywatności PUCA JEWELS SRL zostaną zamieszczone na tej stronie i, w stosownych przypadkach, powiadomione użytkowników drogą elektroniczną.